bo


bo
bo I {{/stl_13}}{{stl_8}}spój. {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy zdanie nadrzędne z podrzędnym, wyrażającym przyczynę, powód treści zdania nadrzędnego': {{/stl_7}}{{stl_10}}Nie przyjechał na konferencję, bo zachorował. Wybieram się na spacer, bo chcę odpocząć. Nie dostała się na studia, bo nie zdała egzaminu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy części zdania; przyłączany fragment tekstu jest rozwinięciem, uzupełnieniem, wyjaśnieniem części poprzedniej': {{/stl_7}}{{stl_10}}Jest to teren dla budownictwa nieprzydatny, bo bagnisty. Pogoda była okropna, bo wilgotna. Kupił urządzenie atrakcyjne, bo małe i tanie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w zdaniach nadrzędnych otwiera zdania wskazujące na konsekwencje wypływające z niewykonania prośby, polecenia itp.': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zapnij płaszcz, bo się przeziębisz. Nie ruszaj tego, bo się oparzysz. Proszę stąd wyjść, bo zadzwonię na policję. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łączy dwa powtórzone składniki, po których pojawia się zdanie wprowadzane spójnikiem {{/stl_7}}{{stl_8}}ale, a {{/stl_8}}{{stl_7}}': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stary bo stary, ale za kobietami lata. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}bo II {{/stl_13}}{{stl_8}}oper. met. {{/stl_8}}{{stl_7}}'w dialogu zapowiada nową wypowiedź, często nacechowaną emocjonalnie': {{/stl_7}}{{stl_10}}A: – Załatwił tę sprawę? B: – Bo mi powiedział!; A: – Nie jedz tyle kiełbasy. B: – Bo co, nie wolno! {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.